CareerLabotron Co., Ltd. จัดตั้งและดำเนินงานโดยนักเทคนิคการแพทย์ประกอบธุรกิจสินค้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory) สินค้าทุกชนิดผ่านการตรวจสอบและคัดสรร ว่ามีมาตรฐาน ค่าที่ได้ถูกต้องและแม่นยำพร้อมรับประกันคุณภาพของสินค้าทุกชนิด ก่อตั้งบริษัท เมื่อ วันที่ 4 พฤษภาคม 2547 โดยทีมงาน เทคนิคการแพทย์ และบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ
Work with us
Job Type No. of Position Qualification Posted Date
Sales Representative หลายอัตรา
- อายุไม่เกิน 30 ปี

- ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ พยาบาล วิทยาศาสตร์

- วุฒิการสาขาอื่น ต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีรถยนต์ใช้ในการทำงาน 
2013-01-09 14:14:30 REGISTER
Job Type No. of Position Qualification Posted Date
เจ้าหน้าที่บัญชี 1

- อายุไม่เกิน 28 ปี


- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี


- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิศษ


- มีความรับผิดชอบระเอียดรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย


 


 

2013-01-09 14:14:30 REGISTER
Job Type No. of Position Qualification Posted Date
Engineer 4

 - เพศชาย


- อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีความรับผิดชอบและรัเอียดรอบคอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

- สามารถออกต่างจังหวัดได้

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และเรียนรู้งานได้รวดเร็ว 
2013-01-09 14:14:30 REGISTER
ร่วมงานกับเรา

ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานที่สนใจ :
ไฟล์แนบ :