Company Profile
บริษัท ลาโบตรอน จำกัด ดำเนินการโดยทีมงานเทคนิคการแพทย์และบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมทางการแพทย์มามากกว่า20ปี ก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 โดยคุณณรงค์ ฉั่วมานะสวัสดิ์ ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าทางด้านการแพทย์ สัตวแพทย์ และห้องปฏิบัติการชันสูตร ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล พร้อมด้วยบริการหลังการขายด้วยทีมช่างที่มีความรู้ความชำนาญ และ ทีม Call Center ที่ยินดีให้บริการทุกๆความต้องการของลูกค้า ปัจจุบัน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและดูแลลูกค้าได้อย่างเต็มที่ บริษัทได้แบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 3 กลุ่มธุรกิจดังนี้

1. บริษัท ลาโบตรอน จำกัด
นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านห้องปฎิบัติการชันสูตร เช่น เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด กลูโคดอกเตอร์พลัส เครื่องตรวจวิเคาระห์ทางเคมีคลีนิกSamsung LABGEOPT10 ชุดตรวจRapid Test ที่คลอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า เครื่องและแถบตรวจ สารเคมีในปัสสาวะ เป็นต้น

2. บริษัท ลาโบตรอน เมดิคอล จำกัด
นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดความดันสอดแขน เครื่องวัดความดันชนิด Home Health Care เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด และ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น

3. บริษัท ลาโบตรอน เวทเทอรินารี จำกัด
นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงทางสัตวแพทย์ เช่น ชุดตรวจสารเคมีในเลือดชนิด ต่างๆ Elastic bandageสำหรับสัตว์โดยเฉพาะ