News & Activities
News 01

2013-09-07 11:23:55

Google Chrome ไม่สามารถแสดงหน้าเว็บได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจพยายามวิเคราะห์ปัญหาได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้: ไปที่ เริ่ม > แผงควบคุม > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > เครือข่ายและศูนย์การแบ่งปัน > การแก้ไขปัญหา (ที่ด้านล่าง) > การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต