News & Activities
“ลาโบตรอน” ร่วมเซ็นสัญญากับ “ซิลลิค ฟาร์มา”

2013-10-18 09:59:51

นายณรงค์ ฉั่วมานะสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาโบตรอน จำกัด ผู้นำเข้าและ
จัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และนายพิเชฐ พรหมลิขิตชัย ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจ 2
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ผู้นำด้านโลจิสติกส์และการบริหารคลังสินค้ามานานกว่า 60 ปี ในภูมิภาคเอเชีย
ร่วมลงนามเซ็นสัญญาเป็นคู่ค้าธุรกิจร่วมกัน เพื่อขยายธุรกิจกลุ่ม Home Healthcare อาทิเช่น
เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดกลูโคดอกเตอร์พลัส เครื่องวัดความดันEIKON สู่ช่องทางร้านขายยา