Product
Samsung LABGEO IB10

ข้อบ่งชี้การใช้งาน Samsung LABGEO IB10 เป็นเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณ cardiac marker และสารชีวเคมีอื่นในเลือด โดยอาศัยหลักการทางอิมมูโนวิทยา ซึ่งการตรวจวินิจฉัยจะใช้ร่วมกันแผ่นทดสอบสำหรับการทดสอบต่างๆ เช่น TroponinIและ NT-proBNP


ข้อมูลผลิตภัณฑ์ : เครื่องวิเคราะห์ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ลดขั้นตอนการบำรุงรักษาด้วยระบบ self-test และสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายด้วยแบตเตอรี่ในตัว แผ่นทดสอบมีให้เลือกด้วยกัน ชนิด ได้แก่ TroponinI, NT-proBNP, CK-MB, Myoglobinและ D-Dimer

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ : Mobile Laboratory. ขั้นตอนการวิเคราะห์ง่ายและสะดวกไม่ต้องปั่นแยกซีรั่มเนื่องจากตัวเครื่องมีระบบ centrifuge ให้อัตโนมัติ

วิธีการใช้งาน : เติมเลือดที่ใช้สารปริมาณ 500 ไมโครลิตรลงในแผ่นทดสอบแล้วรอผล 20 นาที ผลการวิเคราะห์จะแสดงที่หน้าจอ