ชื่อสินค้า  Asan universal transport medium (UTM)

สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ COVID-19

  • เป็น transport medium สามารถเก็บสิ่งส่งตรวจได้ทั้งเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา
  • ใน 1 ชุด UTM ประกอบด้วย Nasopharyngeal Swab และ Throat Swab
  • UTM สามารถเก็บได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ 2-30 องศา ซึ่งสามารถวางไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยไม่ต้องแช่เย็นได้
  • รับรองมาตรฐานจาก CE Mark, ISO13485 และ US-FDA