Laboratory Equipment & Accessories

Specimen Collector

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจของ บริษัท ลาโบตรอน มีให้เลือกมากมาย หลากหลายชนิด ได้แก่ เข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว , transport medium, swab และหลอดเก็บเลือด (Blood Collection Tube) สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. และมาตรฐานการผลิต อาทิเช่น ISO 13485, CE เป็นต้น

Centrifyge

เครื่องปั่น Centrifuge, Mini Centrifuge สำหรับปั่นเพื่อแยกสิ่งส่งตรวจชนิดซีรัม หรือพลาสมา ปั่นเพื่อตกตะกอนปัสสาวะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์โครงสร้างแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม  อายุการใช้งานนานด้วยระบบไร้แปลงถ่าน และยังมีเครื่องปั่น Hematocrit Centrifuge เป็นเครื่องปั่นหาเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงอัดแน่น  อีกด้วย

Medical Face Mask

หน้ากากอนามัย  Medical Face Mask

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สำหรับสวมใส่ครอบจมูกและปาก ชนิดใช้แล้วทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้จุลชีพและสารน้ำหรือเลือด เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและปาก เพิ่มความประชับและความสบายขณะสวมใส่