Sales Representative กรุงเทพ - ต่างจังหวัด หลายตำแหน่ง

คุณสมบัติดังนี้:
– เพศ : ชาย / หญิง
– อายุ : ไม่เกิน 30 ปี
– การศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
– เรียนรู้งานได้เร็ว ขยัน มีความรับผิดชอบสูง
– ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

Sales Manager 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติดังนี้:
– เพศ : ชาย / หญิง
– อายุ : ไม่เกิน 40 ปี
– การศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เทคนิกการแพทย์
– ประสบการณ์ด้านงานขายและดูแลทีมขายอย่างน้อย 3 ปี 
– เรียนรู้งานได้เร็ว ขยัน มีความรับผิดชอบสูง
– มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

ติดต่อโดยตรงที่ ฝ่ายบุคคล หรือ คุณณรงค์ ฉั่วมานะสวัสดิ์  โทรศัพท์ 081 8312426
บริษัท ลาโบตรอน จำกัด

56/38-39 ซอยรามอินทรา 34 แยก 21 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02 362 4567

โทรสาร 02 362 4568
มือถือ 081 831 2426

www.labotron.co.th
E-mail:
narong@labotron.co.th