Rapid Test

ASAN

ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ Rapid test จากประเทศเกาหลี ที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีความน่าเชื่อ โดยมีชุดตรวจการติดเชื้อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ไวรัสตับ และ H. pylori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มตัวบ่งชี้มะเร็ง และหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับส่งต่อ ( UTM ) ที่มีคุณภาพสูงด้วย

BLUECROSS

ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ Rapid test จากประเทศจีน ที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีความน่าเชื่อ และมีชุดตรวจให้เลือกหลากหลายชนิด เช่น การตั้งครรภ์, การตกไข่, กลุ่มไวรัสตับ ABC, กลุ่มการติดเชื้ออื่นๆ เช่น ซิฟิลิส ชิคุนกุนยา ฟิลาเรีย ไทฟอยด์ และสครับ ไทฟัส นอกจากนี้ยังมีชุดตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ (FOB) และกลุ่มสารเสพติด เป็นต้น

HUMASIS

ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจ Rapid test จากประเทศเกาหลี ที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีความน่าเชื่อถือ โดยมีชุดตรวจการติดเชื้อ เช่น ชุดตรวจการติดเชื้อ COVID-19 ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ ชุดตรวจไข้เลือดออก ชุดตรวจไวรัสตับ และชุดตรวจมาลาเรีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีชุดตรวจมะเร็ง และสารบ่งชี้ภาวะหัวใจ (cTnI) ด้วย