บริษัท ลาโบตรอน กรุ๊ป ร่วมสนับสนุน "โครงการธนาคารต้นไม้"

บริษัท ลาโบตรอน จำกัด ร่วมสนับสนุน "โครงการธนาคารต้นไม้"

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ นำโดย คุณณรงค์ ฉั่วมานะสวัสดิ์ และ คุณอุบลวรรณ จิตต์ธรรมเลิศ (กรรมการผู้จัดการ) และพนักงานได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่า ยิง “กระสุนเมล็ดพันธุ์” โดยมีวัตถุประสงค์ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน สนับสนุนโครงการธนาคารต้นไม้ ณ.ชุมชนบ้านถ้ำเสือ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
การจัดกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับความร่วมมืออันดีจากพนักงานจำนวน 61 ท่าน รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่ได้จัดเตรียมพื้นที่และกระสุนเมล็ดพันธุ์พชสำหรับปลูกป่า พร้อมทั้งเข้ามาอำนวยความสะดวก ดูแล และอยู่ร่วมทำกิจกรรมจนแล้วเสร็จ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี