สอนการใช้งานเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว โรงพยาบาลปะเหลียน จังหวัดตรัง

อบรมและสอนการใช้งานเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว GlucoNavii pro โรงพยาบาลปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่ชอบมากค่ะ เนื่องจากความทันสมัยใช้งานง่าย ค่าถูกต้องแม่นยำของตัวเครื่อง รวมถึงมีระบบทิ้งแถบตรวจโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส ลดอัตราการติดเชื้อการจากปฎิบัติงาน