เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว

รับรองความปลอดภัย มั่นใจได้โดยสินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. และมาตรฐานเครื่องตรวจน้ำตาลระดับสากล อาทิเช่น ISO 13485, ISO15197 เป็นต้น

  • ใช้งานง่าย พกพาสะดวก
  • ค่าที่ได้มีความถูกต้อง แม่นยำ
  • มีระบบ Eject Strip ลดการสัมผัสสิ่งส่งตรวจ ป้องกันการติดเชื้อ

GLUCODR. AUTO A

GLUCODR. AUTO A FULL SET

บรรจุภัณฑ์ 1 ชุดประกอบด้วย เครื่องตรวจน้ำตาล GlucoDr. auto A 1 เครื่อง,แถบตรวจน้ำตาล  Gluco.Dr auto A 25 ชิ้น, ปากกาเจาะเลือด 1 ด้าม,  เข็มเจาะปลายนิ้ว 10 ชิ้น, เข็มเจาะปลายนิ้ว 10 ชิ้น และ กระเป๋าใส่อุปกรณ์ 1 ใบ

GLUCODR. AUTO A METER

บรรจุภัณฑ์ 1 กล่อง ประกอบด้วย เครื่องตรวจน้ำตาล GlucoDr. auto A 1 เครื่อง

GLUCODR. AUTO A STRIP

บรรจุภัณฑ์ 1 กล่อง ประกอบด้วย แถบตรวจน้ำตาล GlucoDr. auto A 50ชิ้น

GLUCONAVII PRO

GLUCONAVII PRO FULL SET

บรรจุภัณฑ์ 1 ชุดประกอบด้วย เครื่องตรวจน้ำตาล GLUONAVII PRO 1 เครื่อง,แถบตรวจน้ำตาล GLUONAVII PRO 10 ชิ้น, ปากกาเจาะเลือด 1 ด้าม,  เข็มเจาะปลายนิ้ว 10 ชิ้น, เข็มเจาะปลายนิ้ว 10 ชิ้น และ กระเป๋าใส่อุปกรณ์ 1 ใบ

GLUCONAVII PRO METER

บรรจุภัณฑ์ 1 กล่อง ประกอบด้วย เครื่องตรวจน้ำตาล GLUONAVII PRO 1 เครื่อง

GLUCONAVII PRO STRIP

บรรจุภัณฑ์ 1 กล่อง ประกอบด้วย แถบตรวจน้ำตาล GLUONAVII PRO STRIP 50 ชิ้น

STERILANCE

STERILANCE

อุปกรณ์เจาะปลายนิ้ว ประกอบด้วย

  1. ปากกาเจาะปลายนิ้ว Sterilance Lancing LDE with Ejector บรรจุภัณฑ์ 1 ด้าม/กล่อง
  2. เข็มเจาะปลายนิ้ว Sterilance Twist Top Lancets 28G บรรจุภัณฑ์ 100 ชิ้น/กล่อง
  3. เข็มเจาะปลายนิ้ว Sterilance Press2 Lancet 21G บรรจุภัณฑ์ 100 ชิ้น/กล่อง
  4. เข็มเจาะปลายนิ้ว SteriLance Press2 Lancet 28G บรรจุภัณฑ์ 100 ชิ้น/กล่อง
  5. เข็มเจาะปลายนิ้ว SteriLance Lite3 Lancet 21G บรรจุภัณฑ์ 100 ชิ้น/กล่อง
  6. เข็มเจาะปลายนิ้ว SteriLance SteriLance Lite3 Lancet 28G บรรจุภัณฑ์ 100 ชิ้น/กล่อง